Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

BVTEIA

Baltijas valstu Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācija
 
Valsts tiesu ekspertīžu birojs darbojas Baltijas valstu (Igaunijas, Latvijas, Lietuvas) Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijā.
 
Baltijas valstu tiesu ekspertīžu iestāžu asociāciju tika dibināta 1999.gada 7.maijā Tallinā, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertīžu iestāžu vadītājiem parakstot savstarpējās saprašanās memorandu.
 
Memorands tika aktualizēts 2008.gada 18.aprīlī, tiekoties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertīžu iestāžu vadītājiem.
 
Atbilstoši parakstītajam savstarpējās saprašanās memorandam asociācijas mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus tiešām saiknēm un sadarbībai starp ekspertīžu iestādēm. Sadarbība notiek organizējot pieredzes apmaiņas, konsultācijas, seminārus, vizītes un citus līdzīgus pasākumus atsevišķiem darbiniekiem un delegācijām. Asociācijas uzdevums ir arī veidot kopīgu publikāciju izdevumu par tiesu ekspertīžu institūciju tiesisko aspektu un pielietoto metodoloģiju, kā arī veicināt starpvalstu ekspertīžu iestāžu sadarbību gadījumos, kad nepieciešams veikt kopīgu pētījumu.
 
Memorandu skatīt šeit (pdf)