Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Elektroniskā saziņa

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.
 
Elektroniskos dokumentus (ar vai bez droša elektroniskā paraksta) Valsts tiesu ekspertīžu birojā var iesniegt:
 
►nosūtot tos pa elektronisko pastu uz Valsts tiesu ekspertīžu biroja oficiālo elektroniskā pasta adresi vteb@vteb.gov.lv (pievienoto datu kopējais pieļaujamais lielums – 10 megabaiti);
 
►izmantojot USB zibatmiņas ierīces, kompaktdiskus (CD-R vai CD-RW) vai DVD-R diskus un iesniedzot tos Valsts tiesu ekspertīžu birojā (Upes ielā 1a, Rīgā);
 
►izmantojot tiešsaistes formu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv (pakalpojums - E-iesniegums iestādei);
 
►izmantojot e-pasta nosūtīšanas formu, kas atrodas Biroja mājaslapas sadaļā "Raksti mums" (nav iespējams pievienot pielikumus vai e-parakstu).
 
Lūdzam ņemt vērā:
 
Nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus, katram dokumentam jābūt atsevišķi elektroniski parakstītam.
 
Elektronisko dokumentu izstrādāšana, noformēšana un iesniegšana Valsts tiesu ekspertīžu birojā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” un Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” prasībām.
 
Elektronisko dokumentu noformēšana

Elektroniskā dokumenta izstrādāšanā un noformēšanā lietojami kodi saskaņā ar Latvijas nacionālo standartu LVS 8:1992+ A1:1993 "8.bitu kodēto grafisko simbolu kopa Baltijas jūras reģiona valstīm".

Vēlamais dokumentu nosūtīšanas formāts – EDOC (Latvijas Pasta eParakstītājs), kurā var iekļaut šādus datņu formātus:
 
nenoformētam tekstam – TXT;
 
noformētam tekstam – RTF, SGML (XML) vai DOC;
 
elektroniskajām tabulām– XLS;
 
grafiskai informācijai – JPEG, TIFF vai PNG;
 
vektoru grafikai – CGM;
 
portatīvā dokumenta formātu – PDF;
 
arhivētiem datiem – RAR vai ZIP.
 
Elektronisko dokumentu reģistrēšana un izskatīšana

Saņemot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, Biroja atbildīgā amatpersona pārbauda paraksta piesaisti parakstītājam un to, vai ir iespējams saņemto elektronisko dokumentu izlasīt. Pēc pārbaudes dokumentu reģistrē un vienas darbadienas laikā nosūta dokumenta iesniedzējam elektroniskā pasta paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz norādīto elektroniskā pasta adresi.

Valsts tiesu ekspertīžu birojs izskata iesniegto elektronisko dokumentu un nosūta atbildi saskaņā ar Iesniegumu likumu. Atbildi Valsts tiesu ekspertīžu birojs sniedz dokumenta iesniedzēja norādītajā veidā (rakstiski vai elektroniski) vai pēc savas izvēles, ja iesniedzējs atbildes sniegšanas veidu nav norādījis.
 
Saņemot dokumentu, kas nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un/vai ir iesniegts, izmantojot tiešsaistes formu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv , Biroja atbildīgā amatpersona to apstrādā un sniedz atbildi Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā.
 
Ja Valsts tiesu ekspertīžu biroja rīcībā esošā informācija nav pieejama elektroniski, Valsts tiesu ekspertīžu birojs to elektroniski neizsniedz.
 
Birojs nodrošina informācijas pieejamību sabiedrībai atbilstoši Informācijas atklātības likumā noteiktajam.