Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

ENFSI

Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācija

Valsts tiesu ekspertīžu birojs darbojas Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijā - ENFSI (www.enfsi.eu). ENFSI ir Eiropas valsts tiesu ekspertīžu apvienība, kuras mērķis ir nodrošināt tiesu ekspertīzes kvalitāti un tās attīstību Eiropā. ENFSI dibināta 1995.gadā 20.oktobrī Rietumeiropas valstu tiesu ekspertīžu iestāžu direktoriem vienojoties par nepieciešamību rīkot sistemātiskas sanāksmes kopīgu problemātisku jautājumu, kas skar tiesu ekspertīzes darbības un vadības jomu, risināšanai. Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir ENFSI biedrs kopš 1998.gada. Pašlaik asociācijā darbojas 50 tiesu ekspertīžu iestādes no 32 Eiropas valstīm.

Darbojoties ENFSI ekspertiem ir iespēja piedalīties dažādu specialitāšu Eiropas tiesu ekspertu darba grupās un kopējos projektos tiesu ekspertīzes jomā, izmantojot starptautiskos fondus, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt lietisko pierādījumu (pēdu, objektu) padziļinātu izpēti, ja to nav iespējams veikt attiecīgās valsts ekspertīžu iestādē. Tāpat ENFSI dod iespēju nodrošināt darbiniekiem pieredzes apmaiņu un kvalifikācijas celšanu augstākā līmeņa laboratorijās, nodrošināt ātru un pilnvērtīgu informācijas apmaiņu problemātisku jautājumu risināšanā, kā arī iegūt akreditēto ekspertīžu iestāžu atbalstu un palīdzību starptautisko kvalitātes sistēmas standartu ieviešanā tiesu ekspertīžu iestādē.

 
Ik gadu ENFSI biedriem notiek konferences, reizi trīs gados notiek Eiropas tiesu ekspertīžu akadēmijas, kā arī vienas dienas, vienas problēmas semināri, kas parasti tiek veltīti tiesu ekspertīzes aktuālas problēmas kopīga risinājuma meklēšanai. Ekspertu kvalifikācijas pārbaudei sistemātiski tiek veidoti kompetences testi un citas aktualitātes.
 
Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperti un darbinieki aktīvi piedalās ENFSI šķiedru un matu, krāsu un stikla, ugunsgrēku un eksploziju izraisošo materiālu izpētes, rokrakstu, dokumentu, pirkstu pēdu, dzīvnieku, augu un augsnes pēdu izpētes, ceļu satiksmes negadījumu analīzes, šāviena pēdu un šaujamieroču, infotehnoloģijas ekspertīzes, kā arī kvalitātes un kompetences koordinēšanas darba grupās.