Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Hercule

Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule III programmas līdzfinansēts projekts “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā”
 
Projekta mērķis: VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā.
 
Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam.
 
Projekta budžets: 703 881 EUR, no tā
 
  563 105 EUR (80%) ES finansējums
 
  140 776  (20%) nacionālais līdzfinansējums
 
Projekta aktivitātes
 
 
 
Projekta komanda:
 
  • Projekta vadītājs Raimonds Apinis, VTEB vadītāja vietnieks
  • Projekta zinātniskais vadītājs Vitālijs Freidenfelds, VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors
  • Projekta asistente zinātniskajā darbā Olga Eglīte, VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta tiesu eksperte
 
Kontakti:
 
Projekta vadītājs R.Apinis, raimonds.apinis@vteb.gov.lv
 
Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Hercule III programma.