Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Iepirkumu plāni

Valsts tiesu ekspertīžu biroja
Iepirkumu plāns 2019.gada II pusgadam
 

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma plānotais laiks

Iepirkuma plānotā procedūra

Iepirkuma plānotā līgumcena (EUR)*

Piezīmes

Veselības apdrošināšanas pakalpojums Valsts tiesu ekspertīžu darbiniekiem

Jūlijs

PIL 9.panta kārtībā

Iepirkums virs 10 000

Izsludināts IUB un dokumenti www.eis.gov.lv

Ķimikāliju iegāde

Decembris

Cenu aptauja

Iepirkums līdz 1000

 

Laboratorijas preču iegāde

Decembris

Cenu aptauja

Iepirkums līdz 1000

 

 

 

*tikai iepirkumu procedūrām PIL kārtībā un PIL 9.panta kārtībā, ja paredzamā līgumcena ir noteikta