Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Iepirkumu plāni

Valsts tiesu ekspertīžu biroja
Iepirkumu plāns 2018.gadam (ar II pusgada izmaiņām)
 

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma plānotais laiks

Iepirkuma plānotā procedūra

Iepirkuma plānotā līgumcena (EUR)*

Piezīmes

Jonizācijas palīgiekārtas (jonizācijas avota) piegāde ultra augsti efektīvā šķidrumu hromatogrāfa lidojuma laika masspektrometram Agilent 6530C Accurate Mass Q-TOF LC/MS

Oktobris (mēneša otra puse) 

Atklāts konkurss

Iepirkums līdz 58 000

Tiks izsludināts IUB un dokumenti www.eis.gov.lv

Biroja krēslu (saskaņā ar darba drošības noteikumiem) iegāde

Decembris

 

Cenu aptauja

Iepirkums līdz 1000

Pēc nepieciešamības

Speciālās literatūras iegāde

 

Decembris

Cenu aptauja

Iepirkums līdz 500

 

Ķimikāliju iegāde

Decembris

Cenu aptauja

Iepirkums līdz 1000

 

Laboratorijas preču iegāde

Decembris

Cenu aptauja

Iepirkums līdz 1000

 

 

*tikai iepirkumu procedūrām PIL kārtībā un PIL 9.panta kārtībā, ja paredzamā līgumcena ir noteikta