Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Iepirkumu plāni

Valsts tiesu ekspertīžu biroja
Iepirkumu plāns 2017.gada 2.pusgadam
 
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma plānotais laiks
Iepirkuma plānotā procedūra
Iepirkuma plānotā līgumcena (EUR)*
Piezīmes
Par mobilo ierīču informācijas iegūšanas risinājumu iegādi Valsts tiesu ekspertīžu biroja vajadzībām
Jūnijs
PIL 9. panta kārtībā
11 000
Izsludināts
22.06.2017.
Piedāvājumu iesniegšana līdz 03.07.2017
Sistēmas stikla refrakcijas koeficienta noteikšanai piegāde
Septembris
PIL atklāta konkursa kārtībā
85 000
Izsludināts
13.09.2017.
Piedāvājumu iesniegšana līdz 04.10.2017
Iekārtas sēra satura noteikšanai piegāde
Septembris
PIL atklāta konkursa kārtībā
80 000
Izsludināts
13.09.2017.
Piedāvājumu iesniegšana līdz 04.10.2017
Augsti efektīvās plānslāņa hromatogrāfijas (AEPSH) sistēmas piegādei
Septembris
PIL atklāta konkursa kārtībā
133 100
Izsludināts
13.09.2017.
Piedāvājumu iesniegšana līdz 05.10.2017
Digitālā mikroskopa piegāde
Septembris
PIL atklāta konkursa kārtībā
60 000
Izsludināts
13.09.2017.
Piedāvājumu iesniegšana līdz 05.10.2017
Galda elektronu mikroskopa šāviena produktu daļiņu (GSR) meklēšanai un analīzei piegāde
Septembris
PIL atklāta konkursa kārtībā
185 000
Izsludināts
13.09.2017.
Piedāvājumu iesniegšana līdz 17.10.2017
Jauna IR (Infrared) mikroskopa piegāde un nomaiņa pret
veco mikroskopu
 
Oktobris
PIL sarunas procedūras kārtībā
57 913
SIA “Derox”
Mēbeļu (biroja galdu, dokumentu plauktu, krēslu) iegāde
Septembris
 
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Barošanas bloka iegāde
Augusts
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Ķimikāliju iegāde
Jūlijs, decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Laboratorijas preču iegāde
Jūlijs, decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Saimniecības preču iegāde
Jūnijs, decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Kancelejas preču iegāde
Jūlijs, decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Toneru iegāde
Jūnijs, decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Pirkstu pēdu digitālo attēlu uzņemšanas un apstrādes darba stacijas atjauninājumu piegāde Oktobris-decembris PIL sarunas procedūras kārtībā EUR 34 698.90 SIA "Saint-tech"
Tulkošanas pakalpojumi
 
Oktobris - decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Konferenču zāles noma
 
Oktobris - decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Aviobiļešu iegāde
Oktobris - decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Transportlīdzekļa iegāde Valsts tiesu ekspertīžu biroja vajadzībām
Oktobris - decembris
PIL 9. panta kārtībā
 
 

*tikai iepirkumu procedūrām PIL kārtībā un PIL 9.panta kārtībā, ja paredzamā līgumcena ir noteikta