Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Iepirkumu plāni

Valsts tiesu ekspertīžu biroja
Iepirkumu plāns 2017.gada 2.pusgadam
 
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma plānotais laiks
Iepirkuma plānotā procedūra
Iepirkuma plānotā līgumcena (EUR)*
Piezīmes
Par mobilo ierīču informācijas iegūšanas risinājumu iegādi Valsts tiesu ekspertīžu biroja vajadzībām
Jūnijs
PIL 9. panta kārtībā
11 000
Izsludināts
22.06.2017.
Piedāvājumu iesniegšana līdz 03.07.2017
Binokulāra mikroskopa ar videokameru iegāde
Novembris
PIL 9. panta kārtībā
 
 
 
 
Mēbeļu (biroja galdu, dokumentu plauktu, krēslu) iegāde
Oktobris
 
PIL 9. panta kārtībā
 
 
Barošanas bloka iegāde
Jūlijs
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Ķimikāliju iegāde
Jūlijs, decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Laboratorijas preču iegāde
Jūlijs, decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Saimniecības preču iegāde
Jūnijs, decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Kancelejas preču iegāde
Jūlijs, decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Toneru iegāde
Jūnijs, decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja

*tikai iepirkumu procedūrām PIL kārtībā un PIL 9.panta kārtībā, ja paredzamā līgumcena ir noteikta