Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Izpildes rādītāji

Publisko maksas pakalpojumu izpildes rādītāji atbilstoši Ministru Kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība".

2018.gads
 
Pakalpojums*
Pieteikto pakalpojumu gadījumu skaits
Izmantotais kanāls**
Izpildes kavējumu skaits
Sūdzību skaits
Autotehniskā ekspertīze
32
Klātiene
0
0
Daktiloskopiskā ekspertīze
1
Klātiene
0
0
Dokumentu ekspertīze
12
Klātiene
8
0
Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīze
1
Klātiene
0
0
Rokraksta, paraksta ekspertīze
61
Klātiene
0
0
Trasoloģiskā ekspertīze
51
Klātiene
0
0
Informācijas tehnoloģiju ekspertīze
1
Klātiene
0
0
Kopā:
159
 
 
 
 
*norādīti tikai tie pakalpojumi, kur pieteiktais gadījumu skaits ir vismaz 1
 
*norādīts kanāls pakalpojuma saņemšanas nozīmīgākajam posmam (izpētes objekta piegāde), pakalpojuma noformēšanai, apmaksai un izpētes rezultāta saņemšanai tiek izmantoti arī citi kanāli