Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Krāsu materiālu un pārklājumu izpēte

Krāsu materiālu un pārklājumu ekspertīzi veic atbilstoši metodēm:
 
15.02.-2 Krāsas materiālu un pārklājumu mikroskopiskā izpēte*
 
15.02.-3 Krāsas materiālu un pārklājumu izpēte ar infrasarkano spektroskopiju*
 
15.02.-4 Rentgenfluorescentā analīze krāsu materiālu un pārklājumu ekspertīzē
 
15.02.-5 Speciālo ķīmisko vielu izpēte*
 
* metode ietverta VTEB akreditācijas sfērā
 
Krāsu materiālu un pārklājumu ekspertīzē visbiežāk risina jautājumus:
 
Vai atrastās daļiņas ir krāsu (laku) pārklājuma vai materiāla fragmenti, kāds ir to veids vai grupas piederība?
 
Vai uz apģērba (instrumenta, transportlīdzekļa, transportlīdzekļa detaļas, cita priekšmeta) ir svešu krāsas pārklājumu vai materiālu uzslāņojumi, kāds ir to izvietojums?
 
Vai vairāki objekti (krāsas pārklājumi, krāsas materiālu vai pārklājumu uzslāņojumi) pieder vienam krāsas pārklājumu vai materiālu veidam (grupai)?
 
Kādi ir krāsas pārklājuma veidošanās apstākļi (piemēram - vai priekšmeta (automobiļa) virsma ir tikusi pārkrāsota, kāda ir bijusi sākotnējā krāsa), kāds ir uzslāņojuma rašanās mehānisms?
 
Vai izņemtajos personas roku plaukstu/pirkstu nomazgājumos ir speciālo ķīmisko vielu pēdas? Ja ir, tad vai to ķīmiskais sastāvs atbilst speciālo ķīmisko vielu maisījumam?
 
Krāsu materiālu un pārklājumu ekspertīzei ir jāiesniedz:
 
Notikuma vietā izņemtie krāsu pārklājuma fragmenti vai krāsu materiāls
 
Notikuma vietā izņemtie objekti, uz kuriem ir krāsu pārklājuma vai krāsu materiāla uzslāņojumi
 
Salīdzināmie krāsu materiālu vai pārklājumu paraugi
 
Objektu nomazgājumi, kas varētu saturēt speciālo ķīmisko vielu pēdas
 
Izņemot krāsu materiālus un pārklājumus ekspertīzei ir jāievēro šādi nosacījumi:
 
nesajaukt pētāmos un salīdzināmos paraugus
 
katru paraugu (pētāmo un salīdzināmo) izņemt ar citu skalpeļa uzgali
 
pēc iespējas ātrāk iesaiņot izņemtos paraugus
 
katru paraugu, tai skaitā speciālās plēves (piemēram, Mopo-Film for microtraces) ar paraugiem iesaiņot atsevišķā iesaiņojumā
 
krāsu materiālu un pārklājumu izņemšanai nelietot sadzīvē izmantojamās līmlentes
 
ieteicams atsevišķā plēves gabaliņā vai kārbiņā iesaiņot un iesniegt ekspertam arī skalpeļu uzgaļus, kas tika izmantoti paraugu izņemšanai.
 
Ieteikumi krāsu pārklājumu, materiālu un tos saturošu objektu izņemšanai, skatīt šeit.
 
Vairāk par krāsu materiālu un pārklājumu izpēti skatīt šeit.