Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

no 10 000 līdz 42 000 EUR

Izsludinātie iepirkumi
2018.gadā

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā veiktie iepirkumi


Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš