Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

no 10 000 līdz 42 000 EUR

 

No 01.01.2019. visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, turpmāk ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) – www.eis.gov.lv pasūtītāja profilā.

Izsludinātie iepirkumi
2019.gadā

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā veiktie iepirkumi


Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi
 
VTEB/2019/01 08.07.2019 Elektroniski www.eis.gov. līdz 22.07.2019., plkst.13:00