Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

no 10 000 līdz 42 000 EUR

Izsludinātie iepirkumi
2017.gadā

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā veiktie iepirkumi


Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
Transportlīdzekļa iegāde Valsts tiesu ekspertīžu biroja vajadzībām
VTEB/2017/11 09.10.2017
https://pvs.iub.gov.lv/show/509062
Līdz 20.10.2017., plkst.: 11:00 SIA "Amserv Krasta" EUR 20 560,00  
Universālā datu ieguves komplekta ar specializāciju mobilo ierīču izpētē tiesu ekspertīzes vajadzībām (ar uzturēšanas periodu 12 mēneši) iegāde
 
VTEB/2017/03
Līdz 03.07.2017. plkst. 15:00
EUR 10999,00
 

Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi

Nolikums

VTEB/2017/02 31.05.2017 https://pvs.iub.gov.lv/show/495984 Līdz 12.06.2017., plkst.15:00 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle EUR 14145,00  
Par jaunas daktiloskopijā izmantojamās klimata kameras iegādi
 
VTEB/2017/1
Līdz 26.04.2017 plkst. 11:00
SIA "Skutes"