Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Norvēģijas finanšu instruments

Iepirkumi, kas tika veikti Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta LV0022 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” ietvaros
 
Arhīvs. Aktuālu iepirkumu šī projekta ietvaros nav.
 
Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanu 2009.gada 27.oktobrī
Lēmuma pieņemšanas datums - 2009.gada 27.oktobris.
Iepirkuma līguma priekšmets - Auto krāsu paraugu kolekcija
Līguma izpildītājs – SIA „Rags” (Reģ. Nr. 40003133752).
Līgumcena bez PVN 21% - Ls 1404.96 .

Kontaktpersona - Zane Miķelsone;
Tālr.: 67517755;
Fakss: 67517749;
E-pasts: Zane.Mikelsone@vteb.gov.lv.

Informatīvais paziņojums 2009.gada 20.oktobrī
Līguma priekšmets - Auto krāsu paraugu kolekcija (paraugi krāsoti ar auto krāsām).
Kolekcijas ražotājs papildina krāsu paraugu kolekciju vismaz četrreiz gadā ar jauniem krāsu paraugiem no jaunāko marku modeļiem.
Paredzamā līgumcena pamatkolekcijai bez PVN 21% - Ls 1405.00
Piedāvājuma iesniegšanas datums - Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2009.gada 26.oktobrim plkst. 16.00.
 
Kontaktpersona – Silvija Kokoreviča; Tālr.: 67517753; Fakss: 67517749; E-pasts: Silvija.Kokorevica@vteb.gov.lv.
Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanu 2009.gada 19.oktobrī
Lēmuma pieņemšanas datums - 2009.gada 15.oktobris.
Iepirkuma līguma priekšmets -„Bukleta maketa izveide un bukletu izgatavošana”.
Līguma izpildītājs - SIA „MicroDot” (Reģ. Nr. 40003660384).
Līgumcena bez PVN 21% - Ls 494.35.

Kontaktpersona - Zane Miķelsone;
Tālr.: 67517755;
Fakss: 67517749;
E-pasts: Zane.Miķelsone@vteb.gov.lv.

Informatīvais paziņojums 2009.gada 5.oktobrī
Līguma priekšmets - Bukleta maketa izveide
Paredzamā līgumcena bez PVN 21% - Ls 750
Piedāvājuma iesniegšanas datums - Piedāvājumi (Tehniskā specifikācija / Finanšu piedāvājums) jāiesniedz līdz 2009.gada 09.oktobrim plkst.16.00.

Bukleta maketa izveide
Tekstu un attēlus maketa izstrādāšanai, sniedz VTEB word dokumenta formātā.
Pretendentam jāveic maketēšana un jāsaskaņo makets ar klientu, tai skaitā jāveic vāku dizaina izveide.
Makets iesniedzams pdf formātā, drukas kvalitātē.
 
Buklets
Formāts: locītā veidā A5 (izklājums A4 210x297mm)
Iesiešana: skavots
Lapaspušu skaits : 38 lpp vāki tai skaitā
Papīrs iekšlapām 150gr Gloss
Papīrs vākiem 200gr Gloss, vāki lakoti ar Gloss laku.
Krāsainība : 4+4
Tirāža: 1000 gab.
 
Kontaktpersonas - Raimonds Freimanis,
Administratīvā departamenta iepirkumu speciālists, Tālr.: 67517736;Fakss: 67517749; E-pasts: Raimonds.Freimanis@vteb.gov.lv
Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanu 2009.gada 27.augustā
Lēmuma pieņemšanas datums - 2009.gada 27.augusts
Iepirkuma līguma priekšmets - Informatīvo plāksnīšu izgatavošana
Līguma izpildītājs - SIA „Silmor” (Reģ. Nr. 40003276983).
Līgumcena bez PVN 21% - LVL 970.96

Kontaktpersonas - Raimonds Freimanis,
Administratīvā departamenta iepirkumu speciālists, Tālr.: 67517736;Fakss: 67517749; E-pasts: Raimonds.Freimanis@vteb.gov.lv

Informatīvais paziņojums 2009.gada 19.augustā
Līguma priekšmets - Informatīvo plāksnīšu izgatavošana
Paredzamā līgumcena bez PVN 21% - Ls 990.00
Piedāvājuma iesniegšanas datums - Piedāvājumi (Tehniskā specifikācija / Finanšu piedāvājums) jāiesniedz līdz 2009.gada 25.augustam plkst.16.00.
 
Kontaktpersonas - Raimonds Freimanis,
Administratīvā departamenta iepirkumu speciālists, Tālr.: 67517736;Fakss: 67517749; E-pasts: Raimonds.Freimanis@vteb.gov.lv
Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanu 2009.gada 27.augustā
Lēmuma pieņemšanas datums - 2009.gada 27.augusts.
Iepirkuma līguma priekšmets - Projekta LV0022 auditoru apmācību kurss.
Līguma izpildītājs - SIA „Pārtikas higiēnas laboratorija Auctoritas” (Reģ.Nr. 40003631987).
Līgumcena bez PVN 21% - LVL 550.00.

Kontaktpersona - Zane Miķelsone; Tālr.: 67517755; Fakss: 67517749;E-pasts: Zane.Miķelsone@vteb.gov.lv.

Informatīvais paziņojums 2009.gada 19.augustā
Līguma priekšmets - projekta LV0022 apmācību kurss.
1. Kursa tēmas:
• laboratorijas iekšējais audits atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām;
• testēšanas laboratorijas iekšējais audits kā kvalitātes vadības sistēmas un efektivitātes pārbaudes līdzeklis;
• laboratorijas iekšējā audita metodoloģija, principi, dokumentu noformēšana, auditu interviju vadība;
• praktiskas apmācības auditu veikšanā.
2. Kursa apjoms - 16 stundas.
3. Kursa dalībnieku nodrošinājums ar lekciju materiāliem.
4. Apmācību kurss 10 dalībnieku grupai notiek Valsts tiesu ekspertīžu biroja telpās.
Prasības pakalpojuma nodrošinātājam:
• LVS EN ISO/IEC 17025 standarta pārzināšana, t.sk. apmācībā un praktiskā darbā laboratorijas vadībā vai tehniskā vadībā;
• pieredze laboratoriju auditu veikšanā un auditoru apmācībā.
Paredzamā līgumcena bez PVN 21% - Ls 550
Paredzamais apmācības kursa laiks - 2009.gada septembris, oktobris.
Piedāvājuma iesniegšanas datums - 2009.gada 25.augusts plkst.16.00.

Kontaktpersona - Maija Alksne (Tālr.: 67517754; Fakss: 67517749; E-pasts: Maija.Alksne@vteb.gov.lv), Raimonds Freimanis (Tālr.: 67517736; Fakss: 67517749; E-pasts: Raimonds.Freimanis@vteb.gov.lv)
Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanu 2009.gada 2.jūnijā
Lēmuma pieņemšanas datums - 2009.gada 28.maijs.
Iepirkuma līguma priekšmets - projekta LV0022 grāmatveža pakalpojumi.
Līguma izpildītājs - Īrisa Hūne.
Līgumcena - Ls 1103.00.

Kontaktpersona - Zane Miķelsone;
Tālr.: 67517755;
Fakss: 67517749;
E-pasts: Zane.Miķelsone@vteb.gov.lv.
 
Informatīvais paziņojums 2009.gada 19.maijā
Līguma priekšmets – projekta LV0022 grāmatveža pakalpojumi.
Prasības:
• Darba pieredze bilancspējīga grāmatveža amatā (vismaz 5 gadi) valsts budžeta iestādē;
• Pieredze darbā ar grāmatvedības programmu Tildes Jumis;
• Nepieciešamas iemaņas algu aprēķināšanā, bankas dokumentu apstrādē, debitoru un kreditoru uzskaitē un materiālo vērtību uzskaite;
• Pieredze darbā ar starptautiskiem projektiem (sagatavošanā un vadīšanā);
• Spēja sastādīt grāmatvedības atskaites un gada pārskatu pēc projekta pabeigšanas.
• Nepieciešamas angļu valodas zināšanas.
Paredzamā līgumcena - līdz Ls 1103.00
Paredzamais darbības laiks – līdz 2009.gada 30.novembrim vai projekta pabeigšanai.
Piedāvājuma iesniegšanas datums - 2009.gada 27.maijs.
 
Kontaktpersona – Raimonds Freimanis
Tālr.: 67517736
Fakss: 67517749
E-pasts: raimonds.freimanis@vteb.gov.lv
Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanu 2009.gada 19.maijā.
Lēmuma pieņemšanas datums - 2009.gada 19.maijs.
Iepirkuma līguma priekšmets - Halogēns gaismas avots un datorprogramma.
Identifikācijas numurs - VTEB/2009/03.
Līguma izpildītājs – SIA „Exim Trade Ltd” (Reģ. Nr. 40003977307).
Līgumcena bez PVN 21% - Ls 4546.00.

Kontaktpersona – Biruta Rone, tālr. 67517757.

Informatīvais paziņojums 2009.gada 30.aprīlī
Līguma priekšmets – Halogēns gaismas avots un datorprogramma
Piedāvātās cenas ir spēkā līdz 2009. gada 1.septembrim
Iepirkuma identifikācijas numurs - VTEB/2009/03
Paredzamā līgumcena bez PVN 21% - Ls 4560.00
Piedāvājuma iesniegšanas datums - 2009.gada 15.maijs plkst. 17.00
 
Kontaktpersona - Valsts tiesu ekspertīžu biroja Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore Biruta Rone.
Tālr.: 67517757
Fakss: 67517749
E-pasts: Biruta.Rone@vteb.gov.lv
Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanu 2009.gada 2.martā
Lēmuma pieņemšanas datums - 2008.gada 2.marts.
Iepirkuma līguma priekšmets - Elektroniskās piekļuves sistēmas piegāde un uzstādīšana.
Identifikācijas numurs - VTEB/2009/01.
Līguma izpildītājs - SIA „EMDA” (Reģ. Nr. 40003669186).
Līgumcena bez PVN 21% - Ls 9958.83.

Kontaktpersona - Raimonds Freimanis, Administratīvā departamenta iepirkumu speciālists
Tālr.: 67517736
Fakss: 67517749
E-pasts: Raimonds.Freimanis@vteb.gov.lv

Informatīvais paziņojums 2009.gada 19.februārī
Līguma priekšmets – Elektroniskās piekļuves sistēmas piegāde un uzstādīšana.
Iepirkuma identifikācijas numurs - VTEB/2009/01.
Paredzamā līgumcena bez PVN 21% - Ls 9960.00.
Piedāvājuma iesniegšanas datums – Piedāvājumi (Tehniskā specifikācija / Finanšu piedāvājums) jāiesniedz līdz 2009.gada 23.februārim plkst 16.00.
 
Kontaktpersona – Raimonds Freimanis
Tālr.: 67517736
Fakss: 67517749
E-pasts: raimonds.freimanis@vteb.gov.lv
Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanu 2009.gada 2.martā
Lēmuma pieņemšanas datums - 2008.gada 2.marts.
Iepirkuma līguma priekšmets - Speciālista elektronu mikroskopijā pakalpojumi
Identifikācijas numurs - VTEB/2009/02.
Līguma izpildītājs - Aloizijs Patmalnieks.
Līgumcena - Ls 2300.00.

Kontaktpersona - Zane Miķelsone, tālr. 67517755.

Informatīvais paziņojums 2009.gada 19.februārī
Līguma priekšmets – projekta LV0022 speciālista elektronu mikroskopijā pakalpojumi.
Prasības:
• Vismaz 3 gadu pieredze šāviena pēdu izpētē ar skenējošu elektronu mikroskopu.
Iepirkuma identifikācijas numurs - VTEB/2009/02.
Paredzamā līgumcena - līdz Ls 2900.
Paredzamais darbības laiks – līdz 2009.gada 30.novembrim vai projekta pabeigšanai.
Piedāvājuma iesniegšanas datums - 2009.gada 1.marts.

Kontaktpersona – Zane Miķelsone, tālr. 67517755.
Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanu 2009.gada 12.janvārī
Lēmuma pieņemšanas datums - 2009.gada 9.janvāris.
 
Iepirkuma līguma priekšmets – „Projekta LV0022 vadītāja asistenta pakalpojumi”.
Līguma izpildītājs – Zane Miķelsone.
Līgumcena – Ls 3875.15.
 
Iepirkuma līguma priekšmets – „Projekta LV0022 grāmatveža pakalpojumi”.
Līguma izpildītājs – Maruta Pozņaka.
Līgumcena – Ls 1890.00.
 
Iepirkuma līguma priekšmets – „Kvalitātes vadības sistēmu speciālista pakalpojumi”.
Līguma izpildītājs – Maija Alksne.
Līgumcena – Ls 2500.00.
 
Iepirkuma līguma priekšmets – „Projekta LV0022 aktivitātes Nr.5 un aktivitātes Nr.6 vadītāja pakalpojumi”.
Līguma izpildītājs – Biruta Rone.
Līgumcena – Ls 1774.80.
 
Iepirkuma līguma priekšmets – „Speciālista gāzu hromatogrāfijā pakalpojumi”.
Līguma izpildītājs – Irēna Vlasenko.
Līgumcena – Ls 427.55.
 
Iepirkuma līguma priekšmets – „Speciālista elektronu mikroskopijā pakalpojumi”.
Līguma izpildītājs – Gatis Bebris.
Līgumcena – Ls 1971.15.
 
Kontaktpersona – Raimonds Freimanis
Tālr.: 67517736
Fakss: 67517749
E-pasts: raimonds.freimanis@vteb.gov.lv
 
Informatīvais paziņojums 2008.gada 23.decembrī
Līguma priekšmets – projekta LV0022 vadītāja asistenta pakalpojumi.
Prasības:
• Vismaz 10 gadu pieredze valsts tiesu ekspertīžu iestādes darbā;
• Pieredze darbā ar starptautiskiem projektiem (sagatavošanā un vadīšanā);
• Tiesu eksperta kvalifikācija vismaz vienā tiesu eksperta specialitātē atbilstoši MK noteikumiem Nr.215 no 25.03.2008 „Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators”;
• Pieredze iepirkumu komisijas darbā
Paredzamā līgumcena - līdz Ls 4600.00
Paredzamais darbības laiks – līdz 2009.gada 30.novembrim vai projekta pabeigšanai.
Piedāvājuma iesniegšanas datums - 2009.gada 7.janvāris

Līguma priekšmets – projekta LV0022 grāmatveža pakalpojumi.
Prasības:
• Vismaz 5 gadu pieredze valsts tiesu ekspertīžu iestādes darbā grāmatveža amatā;
• Pieredze darbā ar starptautiskiem projektiem (sagatavošanā un vadīšanā).
Paredzamā līgumcena bez PVN 18% - līdz Ls 3000.00
Paredzamais darbības laiks – līdz 2009.gada 30.novembrim vai projekta pabeigšanai.
Piedāvājuma iesniegšanas datums - 2009.gada 7.janvāris

Līguma priekšmets – kvalitātes vadības sistēmu speciālista pakalpojumi
Prasības:
• Vismaz 5 gadu pieredze kvalitātes vadības sistēmu un kvalitātes nodrošināšanas jomā;
• Laboratorijas kvalitātes sistēmas vadītāja sertifikāts;
• Pieredze laboratoriju sagatavošanā akreditācijai atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām;
• Tiesu eksperta kvalifikācija vismaz vienā tiesu eksperta specialitātē atbilstoši MK noteikumiem Nr.215 no 25.03.2008 „Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators”;
• Pieredze darbā ar starptautiskiem projektiem (sagatavošanā un vadīšanā).
Paredzamā līgumcena - līdz Ls 4000.00
Paredzamais darbības laiks – līdz 2009.gada 30.novembrim vai projekta pabeigšanai.
Piedāvājuma iesniegšanas datums - 2009.gada 7.janvāris

Līguma priekšmets – projekta LV0022 aktivitātes Nr.5 „Nokomplektēt ar tehniskām iekārtām un apmācīt ekspertus organisko savienojumu (viegli uzliesmojošas vielas, kuras tiek izmantotas kā katalizatori ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumos) izpētē” un aktivitātes Nr.6 „Iekārtu iegāde un ekspertu apmācība latentu pirkstu pēdu izpētē” vadītāja pakalpojumi.
Prasības:
• Vismaz 5 gadu pieredze valsts tiesu ekspertīžu iestādes darbā;
• Vismaz 10 gadu pieredze darbā ar gāzu hromatogrāfiem;
• Vismaz 5 gadu pieredze papillārlīniju pēdu vizualizēšanas un identifikācijas jomā;
• Tiesu eksperta kvalifikācija vismaz vienā tiesu eksperta specialitātē atbilstoši MK noteikumiem Nr.215 no 25.03.2008 „Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators”;
Paredzamā līgumcena - līdz Ls 2200.00.
Paredzamais darbības laiks – līdz 2009.gada 30.novembrim vai projekta pabeigšanai.
Piedāvājuma iesniegšanas datums - 2009.gada 7.janvāris

Līguma priekšmets – speciālista gāzu hromatogrāfijā pakalpojumi
Prasības:
• Vismaz 5 gadu pieredze valsts tiesu ekspertīžu iestādes darbā;
• Vismaz 10 gadu pieredze darbā ar gāzu hromatogrāfiem;
• Tiesu eksperta kvalifikācija vismaz vienā tiesu eksperta specialitātē atbilstoši MK noteikumiem Nr.215 no 25.03.2008 „Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators”;
Paredzamā līgumcena bez - līdz Ls 1000.00
Paredzamais darbības laiks – līdz 2009.gada 30.novembrim vai projekta pabeigšanai.
Piedāvājuma iesniegšanas datums - 2009.gada 7.janvāris

Līguma priekšmets – speciālista elektronu mikroskopijā pakalpojumi.
Prasības:
• Vismaz 5 gadu pieredze valsts tiesu ekspertīžu iestādes darbā;
• Vismaz 5 gadu pieredze darbā ar skenējošu elektronu mikroskopu;
• Pieredze darbā ar starptautiskiem projektiem (sagatavošanā un vadīšanā);
• Tiesu eksperta kvalifikācija specialitātē 15.14. „Šāviena pēdu ķīmiskā izpēte” atbilstoši MK noteikumiem Nr.215 no 25.03.2008 „Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators”;
Paredzamā līgumcena - līdz Ls 3000.00
Paredzamais darbības laiks – līdz 2009.gada 30.novembrim vai projekta pabeigšanai.
Piedāvājuma iesniegšanas datums - 2009.gada 7.janvāris

Kontaktpersona – Raimonds Freimanis
Tālr.: 67517736
Fakss: 67517749
E-pasts: raimonds.freimanis@vteb.gov.lv
Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanu 2008.gada 23.decembrī
Lēmuma pieņemšanas datums - 2008.gada 22.decembris.
Iepirkuma līguma priekšmets - „Par prezentācijas materiālu izgatavošanu un piegādi”.
Līguma izpildītājs - SIA „Silmor” (Reģ.Nr. 40003276983).
Līgumcena bez PVN 18% - Līguma darbības laikā līdz 2009.gada 30.novembrim līguma summa nevar pārsniegt Ls 5000.00

Kontaktpersona - Zane Miķelsone;
Tālr.: 67517755;
Fakss: 67517749;
E-pasts: Zane.Miķelsone@vteb.gov.lv.

Informatīvais paziņojums 2008.gada 16.decembrī.
Līguma priekšmets - „Par prezentācijas materiālu izgatavošanu un piegādi”.
Paredzamā līgumcena bez PVN - Ls 5000.00.
Piedāvājuma iesniegšanas datums - 2008.gada 21.decembris.

Kontaktpersona - Zane Miķelsone; Raimonds Freimanis
Tālr.: 67517755; 67517736;
Fakss: 67517749;
E-pasts: Zane.Miķelsone@vteb.gov.lv
 
Valsts tiesu ekspertīžu biroja iepirkums
„Par prezentācijas materiālu izgatavošanu un piegādi”  projektam „Sadarbības līgumam Nr. LV0022 par individuālā projekta „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā””
• Tehniskajā specifikācijā minēti minimālie pasūtījuma daudzumi
• Līguma darbības laikā iespējami vairāki pasūtījumi, kuru kopējā summa bez PVN nedrīkst pārsniegt 5000.00 Ls, par šī nosacījuma izpildi atbildīgs pasūtītājs.
• Līguma darbības laikā pasūtītājs ir tiesīgs iepirkt lielāku apjomu vai atteikties no kādas „Tehniskajā specifikācijā” minētās preces.
• Cenā iekļauti piegādes izdevumi.
• Līguma darbības laiks – 2009.gada novembris.
 
Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanu 2008.gada 17.decembrī
Lēmuma pieņemšanas datums - 2008.gada 17.decembris.
Iepirkuma līguma priekšmets - „Apmācību / lekciju kurss darbam ar DCS4 iekārtu”.
Līguma izpildītājs – SIA „MV Group” (Reģ. Nr. 40003679644).
Līgumcena bez PVN 18% - Ls 2200.00.
Kontaktpersona - Zane Miķelsone;
Tālr.: 67517755;
Fakss: 67517749;
E-pasts: Zane.Miķelsone@vteb.gov.lv.

Informatīvais paziņojums 2008.gada 9.decembrī.
Līguma priekšmets - apmācību kurss.
Kursa tēma: Daktiloskopijas ekspertu apmācība darbam ar DSC4 iekārtu:
- apmācība darbam ar datorprogrammu, kas koordinē sistēmas funkcijas – fotografēšanu, validāciju, pirkstu pēdu attēlu uzlabošanu un attēlu printēšanu mērogā 1:1 un iespēja izprintēt palielinātus un nestandarta izmēra attēlus;
- apmācība darbam ar datorprogrammu pirkstu pēdu attēlu kvalitātes uzlabošanai uz dažādām virsmām, regulāra un neregulāra virsmas fona noņemšana, attēlā savstarpēji pārklājošo pēdu atdalīšana;
- apmācība darbam ar datorprogrammu, kas nodrošina attēla autentiskumu pēc attēla apstrādes.
Kursa apjoms - 4 dienu apmācība.
Prasības pakalpojuma nodrošinātājam:
• pieredze darbā ar DSC 4 iekārtu
• pieredzi un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.
Paredzamā līgumcena līdz 2500 Ls

Piedāvājuma iesniegšanas datums – 2008.gada 15.decembris
Kontaktpersona - Zane Miķelsone;
Tālr.: 67517755;
Fakss: 67517749;
E-pasts: Zane.Miķelsone@vteb.gov.lv
Iepirkums lekcijām
Informatīvais paziņojums 2008.gada 23.oktobrī
Līguma priekšmets – apmācību/lekciju kurss:
1. Kursa tēmas:
- Testēšanas rezultātu kvalitātes nodrošināšanas metodes un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi, metožu un iekārtu validēšana un tās dokumentēšana, mērījumu nenoteiktības novērtēšana un aprēķināšana;
- Ievads metroloģijā, izsekojamības nodrošināšana testēšanas laboratorijā. References materiāli, references kolekcijas un datubāzes kā līdzeklis ticamu un objektīvu rezultātu iegūšanai, to vadība un dokumentēšana.
2. Kursa apjoms – 14 akadēmiskās stundas.
3. Kursa dalībnieku nodrošinājums ar lekciju materiāliem.
Prasības pakalpojuma nodrošinātājam:
• pieredze metroloģijas kursu lasīšanā, ietverot metroloģiju ķīmijā,
• pieredzi un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.
Paredzamā līgumcena līdz 900 Ls

Piedāvājuma iesniegšanas datums – 2008.gada 31.oktobris
Kontaktpersona – Maija Alksne
Tālr.: 67517754
Fakss: 67517749
E-pasts: maija.alksne@vteb.gov.lv

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanu 2008.gada 3.novembrī
Lēmuma pieņemšanas datums - 2008.gada 3.novembris.
Iepirkuma līguma priekšmets - „Apmācību/lekciju kurss”.
Līguma izpildītājs - Arturs Vīksna.
Līgumcena - Ls 1350.00 (ieskaitot darba ņēmēja nodokļus).

Kontaktpersona - Zane Miķelsone;
Tālr.: 67517755;
Fakss: 67517749;
E-pasts: Zane.Miķelsone@vteb.gov.lv
Iepirkumi
Informatīvais paziņojums 2008.gada 21.oktobrī
Līguma priekšmets – ķīmiķa (speciālista gāzu hromatogrāfijas jautājumos) pakalpojumi.
Prasības:
• Vismaz 10 gadu pieredze darbā ar gāzu hromatogrāfiju;
• Pieredze darbā ar gāzu hromatogrāfu, kas vienlaikus ir aprīkots ar diviem detektoriem - mass selektīvo un liesmas jonizācijas;
• Pieredze iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādāšanā un izvērtēšanā;
• Pēdējo gadu laikā ir publikācijas, kas ir saistītas ar gāzu hromatogrāfijas metodes iegūto rezultātu izvērtēšanu.
Paredzamā līgumcena bez PVN 18% - līdz Ls 300.00
Piedāvājuma iesniegšanas datums - 2008.gada 26. oktobris.
 
Kontaktpersona – Zane Miķelsone
Tālr.: 67517755
Fakss: 67517749
E-pasts: Zane.Miķelsone@vteb.gov.lv

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanu 2008.gada 27.oktobrī
Lēmuma pieņemšanas datums - 2008.gada 27.oktobris.
Iepirkuma līguma priekšmets – „Ķīmiķa (speciālista gāzu hromatogrāfijas jautājumos) pakalpojumi.”
Līguma izpildītājs – Gaļina Dobele.
Līgumcena – Ls 380.00 (ieskaitot darba ņēmēja nodokļus).

Kontaktpersona – Zane Miķelsone
Tālr.: 67517755
Fakss: 67517749
E-pasts: Zane.Miķelsone@vteb.gov.lv
Informatīvais paziņojums 2008.gada 27.augustā
Līguma priekšmets – Jurista (iepirkumu speciālista) pakalpojumi.
Prasības:
• Vismaz 5 gadu pieredze publisko iepirkumu veikšanā;
• Pieredze iepirkumu komisijas darbā kā komisijas loceklim, pieaicinātajam ekspertam Pasūtītāja pusē (Publisko iepirkumu likuma izpratnē);
• Pieredze Atklāta konkursa dokumentu izstrādē virs Eiropas Savienības sliekšņiem.
Paredzamā līgumcena bez PVN 18% - līdz Ls 1000.00
Piedāvājuma iesniegšanas datums - 2008.gada 31.augusts
Kontaktpersona – Zane Miķelsone
Tālr.: 67517755
Fakss: 67517749
E-pasts: Zane.Miķelsone@vteb.gov.lv

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanu 2008.gada 1.septembrī
Lēmuma pieņemšanas datums - 2008.gada 1.septembris.
Iepirkuma līguma priekšmets – „Jurista (iepirkumu speciālista) pakalpojumi”.
Līguma izpildītājs – Laila Jurcēna.
Līgumcena – Ls 890.00 (ieskaitot darba ņēmēja nodokļus).

Kontaktpersona – Zane Miķelsone
Tālr.: 67517755
Fakss: 67517749
E-pasts: Zane.Miķelsone@vteb.gov.lv
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta LV0022 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” iepirkums (ID Nr. VTEB/2008/10).