Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Publiskie iepirkumi

Valsts tiesu ekspertīžu birojs veic iepirkumus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
 
Šeit ir atrodama informācija par:
 
►iepirkumiem līdz 9999 EUR
►iepirkumiem no 10 000 līdz 42 000 EUR
►iepirkumiem virs 42 000 EUR.
 
Informācija par iepriekšējos gados veiktajiem iepirkumiem atrodama apakšsadaļā "Arhīvs".
 
Informācija par iepirkumiem saistībā ar Norvēģijas finanšu instrumentu atrodama apakšsadaļā "Norvēģijas finanšu instruments".
 
Lūdzam ņemt vērā, ka
 
►Valsts tiesu ekspertīžu birojs informāciju par iepirkumiem  mājaslapā sniedz atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma prasībām.
►Tiesiskais regulējums dažādām līgumcenu grupām ir atšķirīgs, atšķiras gan iepirkumu veikšanas kārtība, gan publicējamā informācija!
 
Pirms kontaktēšanās ar atbildīgo personu, lūdzam pārliecināties par līgumcenas grupu un tai atbilstošajām Publisko iepirkumu likuma normām.