Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

RekvizītiValsts tiesu ekspertīžu birojs
Invalīdu iela - 1, Rīgā, LV-1013,
Vienotais reģistrācijas numurs Nr. 90000355941
Valsts kase Kods TRELLV22
Norēķinu konts LV60TREL2190459003000