Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Rokrakstu ekspertīze

Rokraksta un paraksta izpēte tiek veikta saskaņā ar izpētes metodi:
 
22.01.-1 Rokrakstu un parakstu salīdzinošās izpētes metode
 
 
Ekspertam izlemšanai var tikt uzdoti šādi jautājumi:
 
Vai tekstu/ierakstus dokumentā (dokumenta rekvizīti) ir izpildījis (norādīt vārdu un uzvārdu)?
 
Vai parakstu (norādīt personas vārdu un uzvārdu) vārdā dokumentā (dokumenta rekvizīti, rinda) ir izpildījis (norādīt vārdu un uzvārdu) vai kāda cita persona?
 
Vai tekstu/ierakstus, parakstu (norādīt vārdu un uzvārdu) dokumentos (dokumenta rekvizīti) ir izpildījusi viena persona?
 
Vai teksts/ieraksti, paraksts ir izpildīts izmainītā rokrakstā?
 
Vai teksts/ieraksti, paraksts ir izpildīts ar kreiso roku (ja izpildītājs parasti raksta ar labo roku)?
 
Vai paraksts ir izpildīts, atdarinot personas (norādīt vārdu un uzvārdu) parakstu?
 
Vai rakstot tekstu/ierakstus, parakstu, izpildītājs ir bijis kādā īpašā stāvoklī (uztraukts, alkohola vai narkotisko vielu reibumā) vai kādos neierastos apstākļos?
 
Svarīgi ir norādīt, kādos apstākļos, ja tādi ir zināmi, ir veikts izpētāmais paraksts, ieraksti vai teksts, piemēram, slimības, kas ietekmē kustību koordināciju, fiziskas traumas, rakstīšanas laikā atrašanās alkohola vai narkotisko vielu ietekmē, hronisks alkoholisms, fiziska vai morāla iespaidošana, u.tml.
 
Lai noteiktu, vai tekstu/ierakstus, parakstus ir izpildījusi kāda noteikta persona, ekspertīzei jāiesūta šīs personas brīvie, nosacīti brīvie un eksperimentālie rokraksta un paraksta paraugi.
 
Brīvie rokraksta un paraksta paraugi: izpildīti pirms izpētāmā dokumenta datējuma (pases kopijā, iesniegumā par pases izsniegšanu, dokumentos no darba vietām, kuros attiecīgā persona parakstus, ierakstus atzīst par saviem – vēstulēs, piezīmju grāmatiņās u.c.). Svarīgi ir iesūtīt tādus rokraksta / paraksta paraugus, kas atbilst izpētāmo rokrakstu /parakstu izpildīšanas laikam.
 
Nosacīti brīvie rokraksta un paraksta paraugi: paskaidrojumi, protokoli, lietas sakarā jeb dokumenti saistībā ar notikumu, kā arī dokumenti, kas datēti ar laiku pēc izpētāmā dokumenta.
 
Eksperimentālie rokraksta un paraksta paraugi: izpildīti speciāli ekspertīzes vajadzībām.
 
Eksperimentālo rokraksta un parakstu paraugu veidlapas skatīt šeit.
 
Ieteikumus materiālu sagatavošanai rokraksta un paraksta ekspertīzei skatīt šeit.
 
Vairāk par rokrakstu eskpertīzi skatīt šeit.