VTEB http://vteb.gov.lv// VTEB RSS lv VTEB http://vteb.gov.lv// VTEB dokumentu eksperti stažējas Polijas Tiesu ekspertīžu institūtā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/575 VTEB dokumentu eksperti no 10. līdz 14.jūnijam Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL ) apmaiņas programmas ietvaros (CEPOL sedza viena eksperta vizītes izmaksas) stažējās Polijas Tiesu ekspertīžu institūtā Krakovā. Vizītes mērķis – iepazīties ar poļu kolēģu pieredzi dokumentu izpētē ar Ramana spektrometru. Ramana spektrometru VTEB iegādājās Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule III programmas līdzfinansēta projekta “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā” ietvaros. Projekta mērķis: VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā. Tue, 09 Jul 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/575 Gruzijas tiesu ekspertu vizīte VTEB http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/574 Šodien, 8.jūlijā, Valsts tiesu ekspertīžu biroju Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros apmeklēs tiesu eksperti no Gruzijas Kriminālistikas departamenta un Latvijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja eksperti. Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/574 VTEB stiprina ekspertīžu kapacitāti ekonomisko un finanšu noziegumu apkarošanai http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/573 Šī gada 1.jūlijā noslēdzas Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) īstenots un Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule III programmas līdzfinansēts projekts “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā”, kura mērķis ir VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā. Projekta ietvaros iegādātās iekārtas – Ramana spektrometrs un Ultra augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfs ir ievērojams pastiprinājums tiesu ekspertīžu kapacitātei. VTEB dokumentu eksperti sadarbībā ar speciālistiem no Vācijas, Francijas, Šveices un Polijas tiesu ekspertīžu iestādēm ir izstrādājuši un aprobējuši jaunas tiesu ekspertīžu metodes, paplašinot dokumentu izpēti ar jaunām iespējām. Sadarbībā ar ārvalstu partneriem tiek turpināts darbs pie metodes rakstītā teksta (rakstāmmateriāla) vecuma noteikšanai, kas ir viens no procesa virzītāju būtiskiem jautājumiem, sevišķi šķetinot noziedzīgus nodarījumus finanšu jomā. Tiesu ekspertīzei ir ievērojama loma ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā un iztiesāšanā, jo pierādījumu kopumu visbiežāk veido dokumenti un pieraksti papīra vai elektroniskā formā, kuru īstumu, izcelsmi, izgatavošanas veidu un vietu un saistību ar noziegumu pēta tiesu eksperti. Fri, 28 Jun 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/573 Tieslietu ministrs apmeklē VTEB http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/572 Šodien, 27. jūnijā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns apmeklēja Valsts tiesu ekspertīžu biroju (VTEB), lai apspriestu jaunākās tendences un tiesu ekspertīzes ieguldījumu sekmīgā lietu izskatīšanā. Jānis Bordāns: "Pateicoties VTEB ekspertu darbam un ieviestajām modernajām tehnoloģijām, iespējams veikt arvien sarežģītākas ekspertīzes, nodrošinot lietu taisnīgu izskatīšanu tiesā". Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/572 Eksperte no Ukrainas apmeklē VTEB http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/571 Šodien, 13.jūnijā, Valsts tiesu ekspertīžu biroju Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros apmeklēs tiesu eksperte no Kijevas Tiesu ekspertīžu zinātniskās izpētes institūta un tiesu eksperte no Latvijas Valsts Policijas Kriminālistikas pārvaldes. Vizītes mērķis ir iepazīties ar VTEB darbu lingvistisko ekspertīžu jomā. Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/571 Dalība digitālā attēla izpētes ekspertu darba grupa sanāksmē Hāgā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/570 IT tiesu eksperts no VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Digitālā attēla izpētes ekspertu darba grupas sanāksmē, kas no 21. līdz 23.maijam notika Hāgā, Nīderlandē. Informācijas tehnoloģiju izpēte ir viena no straujāk augošajām VTEB tiesu ekspertīžu jomām. Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/570 Rokrakstu eksperts no Slovākijas stažējas VTEB http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/569 Valsts tiesu ekspertīžu birojā no 3.jūnija līdz 7.jūnijam Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros stažējas rokrakstu eksperts no Slovākijas Policijas Tiesu ekspertīžu institūta. Atbilstoši apmaiņas programmas nosacījumiem arī VTEB rokrakstu ekspertei būs iespēja stažēties pie slovāku kolēģiem. Mon, 03 Jun 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/569 Otrās Baltijas dokumentu ekspertu mācības Rīgā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/568 Valsts tiesu ekspertīžu birojā no 29.maija līdz 31.maijam uz mācībām pulcēsies dokumentu izpētes eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Šis ir otrais no diviem mācību semināriem, kas notiek Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule III programmas līdzfinansēta projekta “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā” ietvaros. Mācību laikā eksperti apgūs Ramana spektrometra un augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfa pielietojumu dokumentu izpētē. Mācības vadīs lektori no Francijas žandarmērijas Kriminālistikas institūta un Vācijas Kriminālizmeklēšanas dienesta. Projekta mērķis ir VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā. Projekta ietvaros iegādātās iekārtas - Ramana spektrometrs un augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfs ir ievērojams pastiprinājums VTEB dokumentu ekspertīžu iespējām. Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/568 Darbarīku krāsu izpētes seminārs Vācijā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/567 Eksperte no Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta piedalās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Krāsu un stikla ekspertu darba grupas darbarīku krāsu izpētes seminārā, kas no 27.maija līdz 29.maijam notiek Vācijā, Vīsbādenē. Semināra laikā eksperti analizēs prasmes pārbaudes rezultātus krāsu izpētes jomā. Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/567 VTEB eksperte stažējas Vācijas Kriminālizmeklēšanas dienestā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/566 Tiesu eksperte krāsu un polimēru izpētes jomā no šī gada 26.maija līdz 31.maijam stažējas Vācijas Kriminālizmeklēšanas dienestā Vīsbādenē. Mācību vizīte notiek Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros, tās mērķis ir zināšanu un pieredzes apmaiņa par Ramana spektroskopijas pielietojumu krāsu un pārklājumu izpētē. Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/566 VTEB vadītāja piedalās ENFSI ikgadējā sanāksmē Romā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/565 Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) vadītāja M.Čentoricka piedalās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) ekspertīžu iestāžu direktoru ikgadējā sanāksmē, kas šogad no 29. līdz 31.maijam notiek Romā, Itālijā. Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir ENFSI biedrs kopš 1998.gada. Pašlaik asociācijā darbojas 69 tiesu ekspertīžu iestādes no 37 valstīm. ENFSI ir Eiropā nozīmīgākā organizācija tiesu ekspertīzes jomā. Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/565 VTEB apmeklēs prokurors no Portugāles http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/564 Valsts tiesu ekspertīžu biroju Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas vizītes ietvaros 27.maijā apmeklēs prokurors no Portugāles Aveiro prokuratūras, kā arī prokurors no Latvijas Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta. Vizītes mērķis ir iepazīties ar Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbu un ekspertīžu virzieniem. Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/564 Mācības policijas darbiniekiem par rokraksta un teksta autora noteikšanas ekspertīzēm http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/563 Šodien, 24.maijā, un 14.jūnijā Valsts tiesu ekspertīžu birojā notiek mācības valsts policijas darbiniekiem par rokraksta un teksta autora noteikšanas ekspertīzēm. Rokraksta ekspertīze joprojām ir starp pieprasītākajiem VTEB ekspertīžu veidiem. Procesa virzītāju kompetences celšana ekspertīžu jautājumos ir viena no VTEB prioritātēm. Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/563 Dalība PC Crash seminārā Austrijā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/562 VTEB tiesu eksperti autotehnisko ekspertīžu jomā no šī gada 15. līdz 18.aprīlim Lincā, Austrijā, piedalījās Dr. Steffan Datentechnik GmbH (DSD) organizētajā mācību seminārā par PC-Crash datorprogrammas pielietojumu ceļu satiksmes negadījumu modelēšanā, kā arī piedalījās sadursmju testu novērošanā, tostarp novērojot un izvērtējot autonomās avārijas bremzēšanas sistēmu darbību. Seminārs tika apmaksāts no Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “Justīcija attīstībai” līdzekļiem. Projektu īsteno Tiesu administrācija ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu. Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/562 Dokumentu ekspertu sanāksme Izraēlā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/561 VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors V.Freidenfelds piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu ekspertu darba grupas (EDEWG) Vadības komitejas sanāksmē, kas šoreiz notika Jeruzalemē, Izraēlā, no 8. līdz 10.aprīlim. Sanāksmes laikā tika pārrunāti darba grupas organizatoriskie jautājumi un īstenotie projekti, kā arī tika panākt vienošanās, ka VTEB 2020.gadā sagatavos prasmes pārbaudi identifikācijas dokumentu jomā ar mērķis noteikt, vai dokumentiem ir viens izcelsmes avots. V.Freidenfelds darbojas EDEWG Vadības komitejā kopš 2014.gada. Dokumentu ekspertu darba grupā ir pārstāvētas 57 tiesu ekspertīžu iestādes no 31 valsts. Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/561