VTEB http://vteb.gov.lv// VTEB RSS lv VTEB http://vteb.gov.lv// Baltijas tiesu ekspertu reģistrs – inovāciju labais piemērs http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/581 Šī gada 3. un 4. oktobrī Valmierā koncertzālē notika Valsts kancelejas organizēta Augstākā līmeņa attīstības programmas vadītāju konference “Uzdrīksties + eksperimentē + radi= inovācija2”. Starp konferencē izstādītajiem inovācijas piemēriem bija arī Valsts tiesu ekspertīžu biroja izstrādātais Baltijas valstu tiesu ekspertu reģistrs, kurā vienkopus iespējams atrast informāciju par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertiem. Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/581 Rokrakstu eksperte stažējas Slovākijā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/580 VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta rokrakstu eksperte no šī gada 1.septembra līdz 6.septembrim Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros stažējās Slovākijas Policijas Tiesu ekspertīžu institūtā. Atbilstoši apmaiņas programmas nosacījumiem šī gada jūnijā VTEB pie sevis uzņēma rokrakstu ekspertu no Slovākijas. Apmaiņas vizīšu izdevumus sedz CEPOL apmaiņas programma. Thu, 19 Sep 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/580 Mācības policijas darbiniekiem septembrī http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/579 Šī gada 4.,6., 18. un 20 .septembrī Valsts tiesu ekspertīžu birojā notiek mācības Valsts policijas darbiniekiem par drukas iekārtu identifikācijas iespējām un informācijas tehnoloģiju ekspertīzēm. Procesa virzītāju kompetences celšana ekspertīžu jautājumos ir viena no VTEB prioritātēm. Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/579 VTEB aicina darbā dokumentu un trasoloģijas tiesu ekspertus http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/578 Valsts tiesu ekspertīžu birojs aicina pievienoties savai komandai trasoloģijas tiesu ekspertu un dokumentu izpētes tiesu ekspertu. Pirms iecelšanas tiesu eksperta amatā VTEB nodrošina apmācību, pēc kuras tiesu eksperta amata kandidāts var iegūt tiesu eksperta sertifikātu. Vairāk informācijas vteb.gov.lv/vakances. Thu, 29 Aug 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/578 STEFA projekta sanāksme Rīgā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/577 No šī gada 31.jūlija līdz 2.augustam Rīgā notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta "Ceļā uz vienotu Eiropas tiesu ekspertīžu telpu" (STEFA) aktivitātes G5 darba grupas sanāksme. Sanāksmi organizēja Valsts tiesu ekspertīžu birojs. G5 aktivitātes mērķis ir tiesu ekspertu apmācības pamatprincipu izstrāde matu un šķiedru izpētes jomā. VTEB eksperti ir pārstāvēti trijās no desmit STEFA projekta aktivitātēm, kas saistītas ar tiesu ekspertīžu laboratoriju salīdzinošo novērtēšanu stratēģiskās plānošanas mērķiem, tiesu ekspertu apmācības pamatprincipu izstrādi matu un šķiedru izpētes jomā un labas prakses rokasgrāmatas izstrādi augsnes pēdu izpētes jomā. Mon, 19 Aug 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/577 Mācības policijas darbiniekiem http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/576 Šī gada 21. un 23.augustā Valsts tiesu ekspertīžu birojā notiek mācības Valsts policijas darbiniekiem par drukas iekārtu identifikācijas iespējām un informācijas tehnoloģiju ekspertīzēm. Procesa virzītāju kompetences celšana ekspertīžu jautājumos ir viena no VTEB prioritātēm. Fri, 23 Aug 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/576 VTEB dokumentu eksperti stažējas Polijas Tiesu ekspertīžu institūtā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/575 VTEB dokumentu eksperti no 10. līdz 14.jūnijam Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL ) apmaiņas programmas ietvaros (CEPOL sedza viena eksperta vizītes izmaksas) stažējās Polijas Tiesu ekspertīžu institūtā Krakovā. Vizītes mērķis – iepazīties ar poļu kolēģu pieredzi dokumentu izpētē ar Ramana spektrometru. Ramana spektrometru VTEB iegādājās Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule III programmas līdzfinansēta projekta “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā” ietvaros. Projekta mērķis: VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā. Tue, 09 Jul 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/575 Gruzijas tiesu ekspertu vizīte VTEB http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/574 Šodien, 8.jūlijā, Valsts tiesu ekspertīžu biroju Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros apmeklēs tiesu eksperti no Gruzijas Kriminālistikas departamenta un Latvijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja eksperti. Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/574 VTEB stiprina ekspertīžu kapacitāti ekonomisko un finanšu noziegumu apkarošanai http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/573 Šī gada 1.jūlijā noslēdzas Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) īstenots un Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule III programmas līdzfinansēts projekts “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā”, kura mērķis ir VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā. Projekta ietvaros iegādātās iekārtas – Ramana spektrometrs un Ultra augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfs ir ievērojams pastiprinājums tiesu ekspertīžu kapacitātei. VTEB dokumentu eksperti sadarbībā ar speciālistiem no Vācijas, Francijas, Šveices un Polijas tiesu ekspertīžu iestādēm ir izstrādājuši un aprobējuši jaunas tiesu ekspertīžu metodes, paplašinot dokumentu izpēti ar jaunām iespējām. Sadarbībā ar ārvalstu partneriem tiek turpināts darbs pie metodes rakstītā teksta (rakstāmmateriāla) vecuma noteikšanai, kas ir viens no procesa virzītāju būtiskiem jautājumiem, sevišķi šķetinot noziedzīgus nodarījumus finanšu jomā. Tiesu ekspertīzei ir ievērojama loma ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā un iztiesāšanā, jo pierādījumu kopumu visbiežāk veido dokumenti un pieraksti papīra vai elektroniskā formā, kuru īstumu, izcelsmi, izgatavošanas veidu un vietu un saistību ar noziegumu pēta tiesu eksperti. Fri, 28 Jun 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/573 Tieslietu ministrs apmeklē VTEB http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/572 Šodien, 27. jūnijā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns apmeklēja Valsts tiesu ekspertīžu biroju (VTEB), lai apspriestu jaunākās tendences un tiesu ekspertīzes ieguldījumu sekmīgā lietu izskatīšanā. Jānis Bordāns: "Pateicoties VTEB ekspertu darbam un ieviestajām modernajām tehnoloģijām, iespējams veikt arvien sarežģītākas ekspertīzes, nodrošinot lietu taisnīgu izskatīšanu tiesā". Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/572 Eksperte no Ukrainas apmeklē VTEB http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/571 Šodien, 13.jūnijā, Valsts tiesu ekspertīžu biroju Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros apmeklēs tiesu eksperte no Kijevas Tiesu ekspertīžu zinātniskās izpētes institūta un tiesu eksperte no Latvijas Valsts Policijas Kriminālistikas pārvaldes. Vizītes mērķis ir iepazīties ar VTEB darbu lingvistisko ekspertīžu jomā. Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/571 Dalība digitālā attēla izpētes ekspertu darba grupa sanāksmē Hāgā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/570 IT tiesu eksperts no VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Digitālā attēla izpētes ekspertu darba grupas sanāksmē, kas no 21. līdz 23.maijam notika Hāgā, Nīderlandē. Informācijas tehnoloģiju izpēte ir viena no straujāk augošajām VTEB tiesu ekspertīžu jomām. Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/570 Rokrakstu eksperts no Slovākijas stažējas VTEB http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/569 Valsts tiesu ekspertīžu birojā no 3.jūnija līdz 7.jūnijam Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros stažējas rokrakstu eksperts no Slovākijas Policijas Tiesu ekspertīžu institūta. Atbilstoši apmaiņas programmas nosacījumiem arī VTEB rokrakstu ekspertei būs iespēja stažēties pie slovāku kolēģiem. Mon, 03 Jun 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/569 Otrās Baltijas dokumentu ekspertu mācības Rīgā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/568 Valsts tiesu ekspertīžu birojā no 29.maija līdz 31.maijam uz mācībām pulcēsies dokumentu izpētes eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Šis ir otrais no diviem mācību semināriem, kas notiek Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule III programmas līdzfinansēta projekta “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā” ietvaros. Mācību laikā eksperti apgūs Ramana spektrometra un augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfa pielietojumu dokumentu izpētē. Mācības vadīs lektori no Francijas žandarmērijas Kriminālistikas institūta un Vācijas Kriminālizmeklēšanas dienesta. Projekta mērķis ir VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā. Projekta ietvaros iegādātās iekārtas - Ramana spektrometrs un augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfs ir ievērojams pastiprinājums VTEB dokumentu ekspertīžu iespējām. Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/568 Darbarīku krāsu izpētes seminārs Vācijā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/567 Eksperte no Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta piedalās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Krāsu un stikla ekspertu darba grupas darbarīku krāsu izpētes seminārā, kas no 27.maija līdz 29.maijam notiek Vācijā, Vīsbādenē. Semināra laikā eksperti analizēs prasmes pārbaudes rezultātus krāsu izpētes jomā. Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/567