Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Sadarbības līgumi

Valsts tiesu ekspertīžu birojam noslēgti vairāki sadarbības līgumi ar citu valstu tiesu ekspertīžu iestādēm.

2009.gadā noslēgts savstarpējās saprašanās memorands starp Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Norvēģijas tiesu ekspertīžu departamentu. Memorands izstrādāts Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētajā projekta „VTEB kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” („Strengthening the Judiciary in Latvia by Improving Capacity of the State Forensic Science Bureau of Latvia in Order to Comply with Best Practice and International Quality Standards”) ietvaros. Memorands nosaka informācijas un pieredzes apmaiņas kārtību starp abām ekspertīžu iestādēm projekta laikā, kā arī sadarbības turpināšanu pēc projekta beigām.

 
2006.gadā Valsts tiesu ekspertīžu birojs noslēdzis sadarbības līgumu ar Krievijas Federācijas tiesu ekspertīžu centru par zinātniski-tehnisku sadarbību. Lai iepazītos ar kolēģu darbu, pielietotajām izpētes metodēm un zinātniski pētniecisko darbu, 2007.gada maijā Krieviju apmeklēja Valsts tiesu ekspertīžu biroja delegācija. 2007.gada oktobrī Latvijas tiesu eksperte piedalījās Krievijas Federācijas organizētajā zinātniski-praktiskā seminārā „Dokumentu, kas izpildīti ar datortehniku, izpēte” Maskavā. 2008.gada pavasarī notika Krievijas dokumentu izpētes ekspertu vizīte Latvijā. Sadarbības līgums paredz apmaiņu ar abu pušu izdotajiem metodiskajiem materiāliem dažādās tiesu ekspertīžu jomās.
 
2006.gadā noslēgts arī savstarpējās sadarbības līgums ar Gruzijas Nacionālo tiesu ekspertīžu biroju.
 
2002.gadā Valsts tiesu ekspertīžu birojs noslēdzis savstarpējās sadarbības līgumu ar Ukrainas Tiesu ekspertīžu institūtu.

Kopš 1994.gada birojam izveidojusies cieša sadarbība ar dažādām Nīderlandes tiesībsargājošajām institūcijām - Overijssel provinces Twentes reģiona policiju un Nīderlandes tiesu ekspertīžu institūtu (Netherlands Forensic Institute). Šo gadu laikā notikusi virkne pieredzes apmaiņas braucienu, kuru laikā speciālisti piedalījušies dažādos kvalifikācijas celšanas kursos. Izmantojot dažādu Nīderlandes fondu un Overijsselas provinces finansiālo atbalstu, pieredzes apmaiņas braucienos ir bijuši 16 biroja darbinieki. Nīderlandes tiesībsargājošās institūcijas birojam arī sniegušas praktisku palīdzību – specializētu aparatūru, iekārtas un reaģentus.