Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Vadītājs

Maira Čentoricka
 
Dzimusi 1963.gada 8.jūlijā Jelgavā
 
Izglītība
 
1997. - 2000. Policijas akadēmijas maģistrantūra, tiesību zinātņu maģistrs
 
1983. - 1989. LVU, Juridiskā fakultāte, juriste
 
1978. - 1981. Rīgas 64.vidusskola
 
Darba pieredze
 
No 2002. - Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja
 
No 2008. - Tiesu ekspertu padomes priekšsēdētāja
 
2000. - 2002. Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu zinātniskās pētniecības laboratorijas vadītāja pienākumu izpildītāja
 
1995. - 2000. Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu zinātniskās pētniecības laboratorijas vadītāja vietniece
 
1993.- 2009. Vieslektore Latvijas Policijas akadēmijā
 
1988. - 1995. Dienests Iekšlietu ministrijas struktūrās un Valsts policijā, inspektore - krimināliste
 
1985. - 1988. Iekšlietu ministrijas Kriminālistisko ekspertīžu daļa, sekretāre
 
1984. - 1985. Iestāde OC 78/8, sekretāre
 
1981. - 1983. Jelgavas pilsētas Izglītības nodaļa, inspektore
 
Dalība profesionālajās organizācijās
 
Lielbritānijas asociācijas "The Fingerprint Society" biedre
 
Eiropas ekspertīžu iestāžu tīkla (ENFSI) darba grupas dalībnieks (notikuma vietas apskate, pirkstu pēdu izpēte)
 
Eiropas ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) biedre
 
Citas zināšanas
 
Tiesu eksperte daktiloskopijā
 
Valodu zināšanas
 
angļu (labi); krievu (ļoti labi); vācu (vidēji)
 
Publikācijas
 
2014., Ченторицка, М., Репеле. М., Алксне, М.  Aккредитация судебно-экспертных учреждений и сертификация судебных экспертов в Латвии. //Теория и практика судебной экспертизы. Научно-практический журнал. №1 (33). Москва
 
2002., Latvijas Vēstnesis. Pirkstu pēdu atklāšanas un izņemšanas līdzekļi un metodes, 110 lpp.
 
2000., Rīga, LPA. "Personu identifikācijai derīgu roku pirkstu pēdu ieguve uz izšautām čaulām un sprāgstierīču pēcsprādziena paliekām", 17 lpp.
 
1997., Rīga, LPA, 1999., Rīga, LPA, 2002., Rīga, LPA .  "Kriminālistika" Mācību grāmata. I daļa. Kriminālistiskā tehnika, 6.2. nodaļa (134.-150.lpp.).
 
Apbalvojumi
 
2013.gada 4.maijā saņemts Atzinības krusts par nopelniem Latvijas valsts labā - tiesu sistēmas stiprināšanā un starptautiskās atpazīšanas veicināšanā.