Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Vakances

 
 
 
Valsts tiesu ekspertīžu biroja
Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta
PĒTNIEKS projektā “Tabakas un citu augu izcelsmes vielu izpētes kapacitātes celšana”
(amats vakants uz noteiktu laiku)
 
Prasības pretendentiem/-ēm:
 
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība bioloģijā;
 • pieredze un zināšanas molekulārajā bioloģijā un ģenētikā;
 • prasmes darbā ar zinātnisko literatūru un datubāzēm;
 • darba pieredze augu bioloģijā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • augsta atbildības izjūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • vēlme profesionāli pilnveidoties;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja strādāt individuāli un komandā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, labas zināšanas angļu valodā.
 
Veicamie pienākumi:
 
 • piedalīties augu DNS laboratorijas izveidošanā;
 • izstrādāt augu DNS izpētes metodes un veikt to validāciju;
 • veikt pētījumus augu DNS izpētē.
 
Mēs piedāvājam:
 
 • Amats klasificēts 10. amata saimes II līmenī, kas atbilst 9 mēnešalgas grupai;
 • Mēnešalga 960,- EUR;
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Iespēju veikt zinātniski pētniecisko darbu, izmantojot mūsu iekārtas;
 • Sociālās garantijas:
 • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
 • papildatvaļinājums ne mazāk kā 5 dienas par ikgadējo novērtējumu un ne mazāk par vienu darba dienu, ja aprūpē ir bērni līdz 14 gadiem;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu, lēcu) iegādes izdevumu kompensēšana 60,- EUR apmērā;
 • pabalsts līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.
 
Motivētu pieteikuma vēstuli, rekomendācijas vēstuli no iestādes, kuras darbības joma atbilst vakancē norādītā amata profilam, pieredzes aprakstu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2019. gada 9. decembrim plkst. 17.00 Valsts tiesu ekspertīžu birojā Invalīdu ielā 1, Rīgā, LV-1013 vai elektroniski uz e-pastu vteb@vteb.gov.lv.
 
Plašāka informācija par Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbību atrodama biroja mājaslapā www.vteb.gov.lv .
 
____________________________________________
 
Valsts tiesu ekspertīžu biroja
Dokumentu ekspertīžu departamenta
TIESU EKSPERTA ierēdņa amatu informācijas tehnoloģiju izpēte ekspertīzē
(amats vakants uz nenoteiktu laiku)
 
Pirms iecelšanas tiesu eksperta amatā Valsts tiesu ekspertīžu birojs nodrošina nodarbinātā apmācību informācijas tehnoloģiju izpētes ekspertīzēs, pēc kuras tiesu eksperta amata kandidāts var iegūt tiesu eksperta sertifikātu.
 
Prasības pretendentiem/-ēm:
 
 • otrā līmeņa augstākā izglītība (var būt pēdējo kursu students);
 • augsta atbildības izjūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja strādāt individuāli un komandā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, labas zināšanas angļu un krievu valodās;
 • prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • nav attiecināmi Tiesu ekspertu likuma 6. panta trešajā daļa noteiktie ierobežojumi.
 
Veicamie pienākumi apmācības laikā:
 
 • apgūt informācijas tehnoloģiju izpētes ekspertīzes pamatus un veikt vienkāršus pētījumus;
 • veikt ekspertīžu darbu apmācības vadītāja uzraudzībā.
 
Veicamie pienākumi tiesu eksperta amatā:
 
 • veikt ekspertīzes saskaņā ar iegūto eksperta kvalifikāciju;
 • piedalīties komisiju un kompleksajās ekspertīzēs;
 • sastādīt un noformēt eksperta atzinumus un citus dokumentus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • sniegt rakstiskas un mutiskas konsultācijas savas kompetences ietvaros.
 
Mēs piedāvājam:
 
 • Amats klasificēts 10. amata saimes III līmenī, kas atbilst 10 mēnešalgas grupai
 • Mēnešalga apmācības laikā no 560,- EUR līdz 720,- EUR; tiesu eksperta amatā no 960,- EUR līdz 1160,- EUR
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Sociālās garantijas:
 
veselības apdrošināšana tiesu ekspertiem
ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
papildatvaļinājums ne mazāk kā 5 dienas par ikgadējo novērtējumu un ne mazāk par vienu darba dienu, ja aprūpē ir bērni līdz 14 gadiem
speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu, lēcu) iegādes izdevumu kompensēšana 60,- EUR apmērā;
pabalsts līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.
 
 
Motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2020. gada 10. janvārim plkst. 17.00 Valsts tiesu ekspertīžu birojā Invalīdu ielā 1, Rīgā, LV-1013 vai elektroniski uz e-pastu vteb@vteb.gov.lv.
 
Plašāka informācija par Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbību atrodama biroja mājaslapā www.vteb.gov.lv .
____________________________________________
Valsts tiesu ekspertīžu biroja
Dokumentu ekspertīžu departamenta
TIESU EKSPERTA ierēdņa amatu rokrakstu ekspertīzē
(amats vakants uz nenoteiktu laiku)
 
Pirms iecelšanas tiesu eksperta amatā Valsts tiesu ekspertīžu birojs nodrošina nodarbinātā apmācību rokrakstu ekspertīzēs, pēc kuras tiesu eksperta amata kandidāts var iegūt tiesu eksperta sertifikātu.
 
Prasības pretendentiem/-ēm:
 
 • otrā līmeņa augstākā izglītība (var būt pēdējo kursu students);
 • augsta atbildības izjūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja strādāt individuāli un komandā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, labas zināšanas angļu un krievu valodās;
 • prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • nav attiecināmi Tiesu ekspertu likuma 6. panta trešajā daļa noteiktie ierobežojumi.
 
Veicamie pienākumi apmācības laikā:
 
 • apgūt rokrakstu ekspertīzes pamatus un veikt vienkāršus pētījumus;
 • veikt ekspertīžu darbu apmācības vadītāja uzraudzībā.
 
Veicamie pienākumi tiesu eksperta amatā:
 
 • veikt ekspertīzes saskaņā ar iegūto eksperta kvalifikāciju;
 • piedalīties komisiju un kompleksajās ekspertīzēs;
 • sastādīt un noformēt eksperta atzinumus un citus dokumentus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • sniegt rakstiskas un mutiskas konsultācijas savas kompetences ietvaros.
 
Mēs piedāvājam:
 
 • Amats klasificēts 10. amata saimes III līmenī, kas atbilst 10 mēnešalgas grupai
 • Mēnešalga apmācības laikā no 560,- EUR līdz 720,- EUR; tiesu eksperta amatā no 960,- EUR līdz 1160,- EUR
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Sociālās garantijas:
 
veselības apdrošināšana tiesu ekspertiem
ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
papildatvaļinājums ne mazāk kā 5 dienas par ikgadējo novērtējumu un ne mazāk par vienu darba dienu, ja aprūpē ir bērni līdz 14 gadiem
speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu, lēcu) iegādes izdevumu kompensēšana 60,- EUR apmērā;
pabalsts līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.
 
Motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2019. gada 29. novembrim plkst. 17.00 Valsts tiesu ekspertīžu birojā Invalīdu ielā 1, Rīgā, LV-1013 vai elektroniski uz e-pastu vteb@vteb.gov.lv.
Plašāka informācija par Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbību atrodama biroja mājaslapā www.vteb.gov.lv .
-----------------------------------------------
Valsts tiesu ekspertīžu biroja
Tehnisko ekspertīžu departamenta
TIESU EKSPERTA ierēdņa amatu trasoloģiskajā ekspertīzē
(amats vakants uz nenoteiktu laiku)
 
Pirms iecelšanas tiesu eksperta amatā Valsts tiesu ekspertīžu birojs nodrošina nodarbinātā apmācību trasoloģiskajās ekspertīzēs, pēc kuras tiesu eksperta amata kandidāts var iegūt tiesu eksperta sertifikātu.
 
Prasības pretendentiem/-ēm:
 
 • otrā līmeņa augstākā izglītība (var būt pēdējo kursu students);
 • augsta atbildības izjūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja strādāt individuāli un komandā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, labas zināšanas angļu un krievu valodās;
 • prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • nav attiecināmi Tiesu ekspertu likuma 6. panta trešajā daļa noteiktie ierobežojumi.
 
Veicamie pienākumi apmācības laikā:
 
 • apgūt trasoloģiskās ekspertīzes pamatus un veikt vienkāršus pētījumus;
 • veikt ekspertīžu darbu apmācības vadītāja uzraudzībā.
 
Veicamie pienākumi tiesu eksperta amatā:
 
 • veikt ekspertīzes saskaņā ar iegūto eksperta kvalifikāciju;
 • piedalīties komisiju un kompleksajās ekspertīzēs;
 • sagatavot un noformēt eksperta atzinumus un citus dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sniegt rakstiskas un mutiskas konsultācijas savas kompetences ietvaros.
 
Mēs piedāvājam:
 
 • Amats klasificēts 10. amata saimes III līmenī, kas atbilst 10 mēnešalgas grupai
 • Mēnešalga apmācības laikā no 560,- EUR līdz 720,- EUR; tiesu eksperta amatā no 960,- EUR līdz 1160,- EUR
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Sociālās garantijas:
 
veselības apdrošināšana tiesu ekspertiem
ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendārās dienas;
papildatvaļinājums ne mazāk kā 5 dienas par ikgadējo novērtējumu “labi” un augstāku, ne mazāk par vienu darba dienu, ja aprūpē ir bērni līdz 14 gadiem
speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu, lēcu) iegādes izdevumu kompensēšana 60,- EUR apmērā;
pabalsts līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.
 
Motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2019. gada 29. novembrim plkst. 17.00 Valsts tiesu ekspertīžu birojā Invalīdu ielā 1, Rīgā, LV-1013 vai elektroniski uz e-pastu vteb@vteb.gov.lv.
Plašāka informācija par Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbību atrodama biroja mājaslapā www.vteb.gov.lv .
___________________________
 
Privātuma atruna
 
Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu un Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktajām prasībām, Valsts tiesu ekspertīžu birojs informē, ka:
 
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī personāla atlases konkursa norisi;
 
2) Iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts tiesu ekspertīžu birojs, kontaktinformācija: Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013.