Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Vakances

 
Valsts tiesu ekspertīžu biroja
Tehnisko ekspertīžu departamenta
TIESU EKSPERTA ierēdņa amatu trasoloģiskajā ekspertīzē
(amats vakants uz nenoteiktu laiku)
 
Pirms iecelšanas tiesu eksperta amatā Valsts tiesu ekspertīžu birojs nodrošina nodarbinātā apmācību trasoloģiskajās ekspertīzēs, pēc kuras tiesu eksperta amata kandidāts var iegūt tiesu eksperta sertifikātu.
 
Prasības pretendentiem/-ēm:
 
 • otrā līmeņa augstākā izglītība (var būt pēdējo kursu students);
 • augsta atbildības izjūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja strādāt individuāli un komandā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, labas zināšanas angļu un krievu valodās;
 • prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • nav attiecināmi Tiesu ekspertu likuma 6. panta trešajā daļa noteiktie ierobežojumi.
 
Veicamie pienākumi apmācības laikā:
 
 • apgūt trasoloģiskās ekspertīzes pamatus un veikt vienkāršus pētījumus;
 • veikt ekspertīžu darbu apmācības vadītāja uzraudzībā.
 
Veicamie pienākumi tiesu eksperta amatā:
 
 • veikt ekspertīzes saskaņā ar iegūto eksperta kvalifikāciju;
 • piedalīties komisiju un kompleksajās ekspertīzēs;
 • sagatavot un noformēt eksperta atzinumus un citus dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sniegt rakstiskas un mutiskas konsultācijas savas kompetences ietvaros.
 
Mēs piedāvājam:
 
 • Amats klasificēts 10. amata saimes III līmenī, kas atbilst 10 mēnešalgas grupai
 • Mēnešalga apmācības laikā no 560,- EUR līdz 720,- EUR; tiesu eksperta amatā no 960,- EUR līdz 1160,- EUR
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Sociālās garantijas:
 
veselības apdrošināšana tiesu ekspertiem
ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendārās dienas;
papildatvaļinājums ne mazāk kā 5 dienas par ikgadējo novērtējumu “labi” un augstāku, ne mazāk par vienu darba dienu, ja aprūpē ir bērni līdz 14 gadiem
speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu, lēcu) iegādes izdevumu kompensēšana 60,- EUR apmērā;
pabalsts līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.
 
Motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2020. gada 10. janvārim plkst. 17.00 Valsts tiesu ekspertīžu birojā Invalīdu ielā 1, Rīgā, LV-1013 vai elektroniski uz e-pastu vteb@vteb.gov.lv.
 

Plašāka informācija par Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbību atrodama biroja mājaslapā www.vteb.gov.lv .

_____________________________________

 
 

Valsts tiesu ekspertīžu biroja
Dokumentu ekspertīžu departamenta
TIESU EKSPERTA ierēdņa amatu informācijas tehnoloģiju izpēte ekspertīzē
(amats vakants uz nenoteiktu laiku)
 
Pirms iecelšanas tiesu eksperta amatā Valsts tiesu ekspertīžu birojs nodrošina nodarbinātā apmācību informācijas tehnoloģiju izpētes ekspertīzēs, pēc kuras tiesu eksperta amata kandidāts var iegūt tiesu eksperta sertifikātu.
 
Prasības pretendentiem/-ēm:
 
 • otrā līmeņa augstākā izglītība (var būt pēdējo kursu students);
 • augsta atbildības izjūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja strādāt individuāli un komandā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, labas zināšanas angļu un krievu valodās;
 • prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • nav attiecināmi Tiesu ekspertu likuma 6. panta trešajā daļa noteiktie ierobežojumi.
 
Veicamie pienākumi apmācības laikā:
 
 • apgūt informācijas tehnoloģiju izpētes ekspertīzes pamatus un veikt vienkāršus pētījumus;
 • veikt ekspertīžu darbu apmācības vadītāja uzraudzībā.
 
Veicamie pienākumi tiesu eksperta amatā:
 
 • veikt ekspertīzes saskaņā ar iegūto eksperta kvalifikāciju;
 • piedalīties komisiju un kompleksajās ekspertīzēs;
 • sastādīt un noformēt eksperta atzinumus un citus dokumentus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • sniegt rakstiskas un mutiskas konsultācijas savas kompetences ietvaros.
 
Mēs piedāvājam:
 
 • Amats klasificēts 10. amata saimes III līmenī, kas atbilst 10 mēnešalgas grupai
 • Mēnešalga apmācības laikā no 560,- EUR līdz 720,- EUR; tiesu eksperta amatā no 960,- EUR līdz 1160,- EUR
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Sociālās garantijas:
 
veselības apdrošināšana tiesu ekspertiem
ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
papildatvaļinājums ne mazāk kā 5 dienas par ikgadējo novērtējumu un ne mazāk par vienu darba dienu, ja aprūpē ir bērni līdz 14 gadiem
speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu, lēcu) iegādes izdevumu kompensēšana 60,- EUR apmērā;
pabalsts līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.
 
 
Motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2020. gada 10. janvārim plkst. 17.00 Valsts tiesu ekspertīžu birojā Invalīdu ielā 1, Rīgā, LV-1013 vai elektroniski uz e-pastu vteb@vteb.gov.lv.
 
Plašāka informācija par Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbību atrodama biroja mājaslapā www.vteb.gov.lv .
___________________________
 
Privātuma atruna
 
Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu un Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktajām prasībām, Valsts tiesu ekspertīžu birojs informē, ka:
 
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī personāla atlases konkursa norisi;
 
2) Iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts tiesu ekspertīžu birojs, kontaktinformācija: Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013.