Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

virs 42 000 EUR


No 01.01.2019. visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, turpmāk ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) – www.eis.gov.lv pasūtītāja profilā.

 
Izsludinātie iepirkumi
2018.gadā
 
Atklāts konkurss
 
Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
Hromatogrāfiskās un masspektrometriskās analīzes sistēmas ar palīgiekārtām piegāde
 
Izmaiņas Iepirkuma VTEB/2018/01 (Precizējumi tehniskajā piedāvājumā) un pagarināts iesniegšanas termiņš
 
 
VTEB/2018/1  

Iesniegšanas termiņš un atvēršanas sanāksme 03.07.2018., plkst. 14:00

"Quantum Latvija" SIA 249 830,00 31.10.2018.
Augstas izšķirtspējas Ramana spektrometriskās sistēmas ar konfokālo mikroskopu un palīgiekārtām piegāde
VTEB/2018/2   2018. gada 2. jūlijs plkst. 14:00 "Armgate" SIA 379 600,00 31.10.2018.
Jonizācijas palīgiekārtas (jonizācijas avota) piegāde ultra augsti efektīvā šķidrumu hromatogrāfa lidojuma laika masspektrometram Agilent 6530C Accurate Mass Q-TOF LC/MS VTEB/2018/03

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14409

23.11.2018. plkst. 14:00 elektroniski www.eis.gov.lv    
             
             
Sarunu procedūra
Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Kārtība Līgumcena (bez PVN) Piegādātājs